طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عامل کاهش دهنده فعالیت بدنى به انگلیسی عامل کاهش دهنده فعالیت بدنى یعنی چه

عامل کاهش دهنده فعالیت بدنى

depressant

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها