طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عامل کم کننده به انگلیسی عامل کم کننده یعنی چه

عامل کم کننده

reducer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها