طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عامه به انگلیسی عامه یعنی چه

عامه

omnibus
plebs
public

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها