طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عام گرایى به انگلیسی عام گرایى یعنی چه

عام گرایى

universalism
universality

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها