طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عجانى به انگلیسی عجانى یعنی چه

عجانى

perineal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها