طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عجز از پرداخت دیون به انگلیسی عجز از پرداخت دیون یعنی چه

عجز از پرداخت دیون

insolvence
insolvency

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها