طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عجول و بى دقت به انگلیسی عجول و بى دقت یعنی چه

عجول و بى دقت

slapdash

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها