طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عددى که از عدد دیگر کسر مى شود به انگلیسی عددى که از عدد دیگر کسر مى شود یعنی چه

عددى که از عدد دیگر کسر مى شود

subtrahend

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها