طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عدد بیست و یک به انگلیسی عدد بیست و یک یعنی چه

عدد بیست و یک

twenty one

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها