طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عدد صحیح به انگلیسی عدد صحیح یعنی چه

عدد صحیح

integer
round
whole number

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها