طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عدد نامنفى به انگلیسی عدد نامنفى یعنی چه

عدد نامنفى

nonnegative number

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها