طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عدد پنج به انگلیسی عدد پنج یعنی چه

عدد پنج

cinque
five

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها