طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عدد کم به انگلیسی عدد کم یعنی چه

عدد کم

paucity

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها