معنی و ترجمه کلمه عدد یک با 21 صفر به انگلیسی عدد یک با 21 صفر یعنی چه

عدد یک با 21 صفر

sextillion

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها