طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عدد یک با 72 صفر به انگلیسی عدد یک با 72 صفر یعنی چه

عدد یک با 72 صفر

duodecillion

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها