طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عدسى نور شکن به انگلیسی عدسى نور شکن یعنی چه

عدسى نور شکن

refractor

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها