طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عدسى وار به انگلیسی عدسى وار یعنی چه

عدسى وار

lenticular

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها