طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عدم آمادگى به انگلیسی عدم آمادگى یعنی چه

عدم آمادگى

indisposition

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها