طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عدم ایمان به نفس به انگلیسی عدم ایمان به نفس یعنی چه

عدم ایمان به نفس

self doubt

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها