طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عدم تجانس به انگلیسی عدم تجانس یعنی چه

عدم تجانس

disproportion
dissimilarity
heterogenetty
heterogeny
imparity
incongruence
incongruity

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها