طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عدم تحقق به انگلیسی عدم تحقق یعنی چه

عدم تحقق

incertitude

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها