طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عدم تساوى به انگلیسی عدم تساوى یعنی چه

عدم تساوى

inequality

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها