طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عدم تشخیص به انگلیسی عدم تشخیص یعنی چه

عدم تشخیص

indiscrimination

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها