طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عدم تغییر باقیمانده در تغییرات طولى و خطى به انگلیسی عدم تغییر باقیمانده در تغییرات طولى و خطى یعنی چه

عدم تغییر باقیمانده در تغییرات طولى و خطى

invariability
invariance

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها