طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عدم تمایل به انگلیسی عدم تمایل یعنی چه

عدم تمایل

disinclination

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها