طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عدم توجه به عالم مادى به انگلیسی عدم توجه به عالم مادى یعنی چه

عدم توجه به عالم مادى

autism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها