طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عدم توفیق به انگلیسی عدم توفیق یعنی چه

عدم توفیق

miscarriage

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها