طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عدم تکافو به انگلیسی عدم تکافو یعنی چه

عدم تکافو

inadequacy
insufficience
insufficiency

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها