طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عدم رعایت آداب و رسوم به انگلیسی عدم رعایت آداب و رسوم یعنی چه

عدم رعایت آداب و رسوم

unconventionality

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها