طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عدم رعایت به انگلیسی عدم رعایت یعنی چه

عدم رعایت

disregard
disrespect
inobservance
nonconformity

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها