طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عدم صمیمیت به انگلیسی عدم صمیمیت یعنی چه

عدم صمیمیت

insincerity

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها