طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عدم قابلیت سنجش به انگلیسی عدم قابلیت سنجش یعنی چه

عدم قابلیت سنجش

imponderability

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها