طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عدم موافقت به انگلیسی عدم موافقت یعنی چه

عدم موافقت

disagreement
inconformity
nonconformity

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها