طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عدم همکارى به انگلیسی عدم همکارى یعنی چه

عدم همکارى

disaffiliation
incoordination
noncooperation

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها