طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عدم هم آهنگى به انگلیسی عدم هم آهنگى یعنی چه

عدم هم آهنگى

disaccord
disconformity
discordance
disharmony

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها