طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عدم چسبندگى به انگلیسی عدم چسبندگى یعنی چه

عدم چسبندگى

incoherence

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها