طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عدم کفایت به انگلیسی عدم کفایت یعنی چه

عدم کفایت

inadequacy
inefficiency
insufficience
insufficiency

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها