طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عرضحال به انگلیسی عرضحال یعنی چه

عرضحال

petition
suit

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها