طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عرضه داشتن به انگلیسی عرضه داشتن یعنی چه

عرضه داشتن

proffer
supply

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها