معنی و ترجمه کلمه عرفیت به انگلیسی عرفیت یعنی چه

عرفیت

secularity
secularization
temporality

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها