طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عرفیت به انگلیسی عرفیت یعنی چه

عرفیت

secularity
secularization
temporality

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها