طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عرق آور به انگلیسی عرق آور یعنی چه

عرق آور

diaphoretic
sudoriferous
sudorific

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها