طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عرق خرما که با آب گرم مخلوط شود به انگلیسی عرق خرما که با آب گرم مخلوط شود یعنی چه

عرق خرما که با آب گرم مخلوط شود

toddy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها