طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عرق گرفتن از به انگلیسی عرق گرفتن از یعنی چه

عرق گرفتن از

distil
distill
still

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها