طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عرق گندم که داراى آب میوه گوجه باشد به انگلیسی عرق گندم که داراى آب میوه گوجه باشد یعنی چه

عرق گندم که داراى آب میوه گوجه باشد

sloe gin

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها