طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عروسى به انگلیسی عروسى یعنی چه

عروسى

bridal
espousal
hymen
marriage
matrimony
nuptial
spousal
wedding
wedlock

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها