طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عروسک به انگلیسی عروسک یعنی چه

عروسک

doll
dolly
gimcrack
puppet
toy

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها