طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عریضه نگار به انگلیسی عریضه نگار یعنی چه

عریضه نگار

petitioner

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها