طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عزیز کردن به انگلیسی عزیز کردن یعنی چه

عزیز کردن

endear
endearment

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها