طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عزیز به انگلیسی عزیز یعنی چه

عزیز

chary
darling
dear
lief
minikin
pet
turtledove

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها