طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عزیمت به انگلیسی عزیمت یعنی چه

عزیمت

departure
flight
going
outgo
parting

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها